Hibridni sistemi

Hibridni sistemi napajanja objekata koriste kombinaciju dva ili više izvora električne energije i pružaju potpunu autonomiju rada potrošaća.

Proizvedena energija pohranjuje se u baterije te se preko izmjenjivača napona pušta u instalaciju električne stuje.

Naš razvoj najnovijih ekonomičnih proizvoda usmjeren je na veliku količinu obnovljivih izvora energije, koji nažalost ostaju neiskorišteni za većinu.

Pokušavamo pronaći najbolji izvor energije, te za njega izgraditi i promovirati proizvode koji su učinkoviti, i prihvatljivi po cijeni za sve.
 

 

 

 

 

Hibridni sistemi

 

Hibridni sistemi koriste se na objektima u izvornom naponu ili se napon može pretvoriti u 220V. Baterije se pune iz dva izvora, vjetrogenerator i solarni panel, što znači da se iskorištava snaga sunca i vjetra, koji se nadopunjuju.
Sustav se projektira da zadovolji potrebu korisnika i osigura autonomiju korištenja električne energije na objektu gdje se priključuje. Autonomija ovisi o mjestu instalacije (prosječna brzina vjetra i broj sunčanih dana), snazi baterija i potrošačima.

U ponudi imamo tri modela Start, Smart i Pro koji zadovoljavaju prosječnog korisnika. Sve elemente hibridnog sistema moguće je prilagoditi potrebama korisnika.

U komplet su uključeni:

  • vjetrogenerator FuturEnergy 12V ili 24V
  • solarni panel Solvis
  • kontrola punjenja baterija za vjetrogenerator i solarni panel
  • zaštita od preopterećenja baterija
  • baterije, izmjenjivač napona
  • sigurnosna sklopka, spojni elementi, kablovi potrebni za spajanje
  • metalna konstrukcija sa stupom visine 4m

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player