FuturEnergy | FuturEnergy 1012U | FuturEnergy 1024U | FuturEnergy 1048U

 

Budućnost je ovdje

Dobro došli u budućnost, i upoznajte naše najnovije proizvode i pribor u svijetu obnovljivih izvora energije.

Naš razvoj najnovijih ekonomičnih proizvoda usmjeren je veliku količinu obnovljivih izvora energije, koji nažalost ostaju neiskorišteni za većinu.

Pokušavamo pronaći najbolji izvor energije, te za njega izgraditi i promovirati proizvode koji su učinkoviti, i prihvatljivi po cijeni za sve.
 
Sa sjedištem u Velikoj Britaniji, radimo pored nekih industrija obnovljivih izvora energije koji su pioniri u tom poslu, te koristeći njihovo bogato iskustvo donosimo vam najnovije energetski učinkovite proizvode i usluge.

 

 

Za FuturEneergy stranice kliknite ovdje.

 

FuturEnergy FE1024U

FuturEnergy FE1024U model namjenjen je za napajenje energijom obekata koji nemaju priključak na električnu mrežu kao što su planinska mjesta, područja na otocima, daljinska mjesta nadzora, ulična rasvjeta, javni objekti i telekomunikacijske stanice.

FuturEnergy FE1024U model ima izlazni napon od 24V, te se u kombinaciji sa kontrolnom kutijom Xantex C60 i zaštitom od preopterečenja baterija spaja na baterije.

Način spajanja

Ovaj sustav je idealan za osiguranje električnog napajanja u objektima koji nisu priključeni na električnu mrežu, kao što su vikendice, konobe na otocima i marine. Sustav se može upotrijebiti i kao nadopuna kućne instalacije tako da se pojedini strujni krugovi izdvoje i prebace na napajanje preko baterija. Primjena se također može naći i u vrijeme elementarnih katastrofa, a mogu se napajati vozila za kampiranje, ribarski brodovi i pokretni objekti.

Za spajanje na potrošače napona 220V potrebno je nakon zaštite od preopterećenja ugraditi izmjenjivač napona sa 24V na 220V. Tako proizvedenu struju možete spojiti na strujne krugove u Vašem objektu, na kojima imate spojene potrošače kao što su vanjska rasvjeta, kompjutori, unutarnja rasvjeta, televizor i slično.

 

Izlazna snaga

Vjetrogenerator se počinje vrtiti pri brzini vjetra od 2 m/s (7,2 km/h), a struju počinje proizvoditi pri brzini vjetra od 3 m/s (10,8 km/h). Izlazna snaga pri brzini vjetra od 12,5 m/s (45 km/h) iznosi 1000 W.

Izlazna snaga

Ključni elementi koji osiguravaju veliku iskoristivost su napredni dizajn lopatica, njihova velika površina, materijal za njihovu izradu i vrhunska izvedba rotora.